VVINGS Košice s.r.o.

Adresa sidla spoločnosti: qrcode_vvings
VVINGS Košice s.r.o.
Bocatiova 6/1098
040 01 Košice

Adresa pre písomný a osobný styk:
VVINGS Košice s.r.o.
Slovenskej jednoty 10, poschodie I., číslo dverí 123
040 01 Košice

Informácie:
IČO: 44 292 678, DIČ: 2022649475, IČ DPH: SK2022649475, Obchodný registrer OS Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 22162/V

# Meno Pozícia
1 Ing. Vladimír Vodrážka konateľ spoločnosti (riaditeľ)
2 Ing. Boris Fiala manažér zákazok

Kde nás nájdete