Referencie - fotovoltaika a solár

Lokomotíva FVZ

Objednávateľ: LOKOMOTÍVA a.s., Košice
Stavba: FVZ
Objekt: Fotovoltaická elektráreň na streche budovy
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 14.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2015

Čajakova FVZ

Objednávateľ: SVIBIT, s.r.o.
Stavba: AB Čajakova Košice FVZ
Objekt: Fotovoltaická elektráreň na streche budovy
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 80.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2012

Rodinný dom - K2 Solár

Objednávateľ: Súkromný investor
Stavba: Rodinný dom K2
Objekt: Solárny systém
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2012

Jakubovany

Objednávateľ: TK Systems s.r.o.
Stavba: Fotovoltaická elektráreň v Jakubovanoch
Objekt: Fotovoltaická elektráreň
Forma: Časť elektromontážne práce
Cena diela: 210.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2011

Ostrovany III. a IV.

Objednávateľ: TK Systems s.r.o.
Stavba: Fotovoltaické elektrárne v Ostrovanoch
Objekt: Fotovoltaické elektrárne III. a IV.
Forma: Časť elektromontážne práce
Cena diela: 400.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2011

Čečejovce

Objednávateľ: TK Systems s.r.o.
Stavba: Fotovoltaická elektráreň v Čečejovciach
Objekt: Fotovoltaická elektráreň
Forma: Časť elektromontážne práce
Cena diela: 250.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2011

Uzovská Panica FVZ

Objednávateľ: Q.CELLS International GmbH
Stavba: Fotovoltaická elektráreň Uzovská Panica
Objekt: Fotovoltaická elektráreň
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 245.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2010

Rodinný dom - Dom Zlomu Solár

Objednávateľ: Súkromný investor
Stavba: Rodinný dom - Dom Zlomu
Objekt: Solárny systém
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2010

Stavoprojekting a.s.

Objednávateľ: Stavoprjekting a.s.
Stavba: Fotovoltaická elektráreň na streche AB Stavoprojekting
Objekt: Fotovoltaická elektráreň na streche AB Stavoprojekting
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 170.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2010

Rodinný dom - Solár

Objednávateľ: Súkromný investor
Stavba: Rodinný dom
Objekt: Solárny systém
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2010

Dom Charitas Sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí

Investor: Spišská katolícka charita
Stavba: Dom Charitas Sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí
Objekt: Rekonštrukcia plynovej kotolne – vykurovanie objektu, časť solárne panely, príprava TPV
Forma: Generálna dodávka

Gréckokatolícky kňazský seminár P.P.Gojdiča v Prešove

Investor: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Stavba: Gréckokatolícky kňazský seminár P.P.Gojdiča v Prešove
Objekt: Vykurovanie objektu – plynová kotolňa, solárne panely
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované

Tepláreň TEKO FVE

Objednávateľ: Tepláreň Košice, a.s.
Stavba: Fotovoltaická elektráreň 56,89 kW
Objekt: Fotovoltaická elektráreň 56,89 kW
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 20.000 EUR
Stav: Zrealizované