Referencie - meranie, regulácia, elektro

Dopravný podnik mesta Košice - haly

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice a.s.
Stavba: Hala údržby a Hala zmeny
Objekt: Detekcia a odvetranie CNG
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované

PTZ vonkajšieho a vnútorného zuhľovania TEKO a.s. Košice

Objednávateľ: Ing. Marián Fecko – FeMax Košice
Stavba: Protipožiarne zariadenie (PTZ) vonkajšieho a vnútorného zuhľovania
Objekt: Elektro – napájanie strojovne, Riadiaci systém (PTZ) vonkajšieho zuhľovania
Forma: Subdodávka
Stav: Zrealizované